U bent hier

SMO Traverse Tilburg

Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse Tilburg is een onderneming die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties, waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Deze hulpverlening is naast de basale opvang van “bed, bad en brood” gericht op rehabilitatie van de cliënt. Hieronder verstaat Traverse een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Dit vindt plaats binnen de beschutting van Traverse, door een zelfstandige woon- en leefsituatie te creëren en het tegengaan van achteruitgang. In Tilburg zijn er diverse locaties waar deze zorg geboden wordt.

Doelstelling
Het communiceren met cliënten en bezoekers op de diverse locaties van Traverse Tilburg.

Resultaat
Op de locaties De Bron, De Meander, De Loop, De Vest en bij de receptie op het centrale bureau hangen op strategische plekken moderne schermen waarop met cliënten en bezoekers wordt gecommuniceerd. Qua inhoud ligt de nadruk op het verstrekken van informatie over lesprogramma’s, activiteiten, cursussen, menu’s en andere organisatie-gerelateerde informatie. Er is uiteraard ook ruimte voor ander nieuws, zoals het weer, integratie van sociale media en lokaal nieuws uit Tilburg e.o.

Twitter update
Contact

We willen graag contact met u!

Merit Media
Bredaseweg, 113
4872 LA Etten-Leur

informatie@meritmedia.nl
085-4018444